Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

3TSC Phần mềm quản lý phòng khám - Mua 1 lần sử dụng mãi mãi

Chúng tôi đã có hơn 10 năm phát triển sản phẩm và đã được các phòng khám của các Bác sỹ uy tín sử dụng (Danh sách các phòng khám đã sử dụng)

PM quản lý Phòng khám 2
Phần mềm quản lý phòng khám 1

Thao tác khám và toa thuốc chỉ trên 1 màn hình duy nhất

Phần mềm đã được tinh chỉnh thuận tiện nhất trong việc khám và ra toa thuốc cùng trên một màn hình, giảm tối đa thời gian khám cho 1 bệnh nhân.

Mô hình hoạt động & Yêu cầu hệ thống Máy chủ - Máy trạm & Cấu hình máy thấp

Mô hình hoạt động theo nhu cầu của Bác sỹ, sử dụng 1 máy chính để làm tất cả các công đoạn (Nhận bệnh, Khám bệnh, Phát thuốc) hoặc riêng từng máy cho từng công đoạn

Quản lý phòng khám 3

Với phần mềm 3TSC
sẽ giải quyết các vấn đề

Chức năng linh hoạt

Nhập bệnh, Lập toa thuốc, Chờ phát thuốc, Danh sách bệnh nhân, Danh sách tái khám

Kết nối các máy tính

Việc kết nối các máy tính với nhau thông qua Switch của nhà mạng hoặc Wifi

Linh hoạt trong quản lý

Thêm, bớt các máy tính, nhân sự được thực hiện đơn giản thông qua phân quyền

24/7 Hỗ trợ phần mềm

Hỗ trợ kỹ thuật, dữ liệu nhanh chóng thông qua truy cập từ xa hoặc đến tận nơi

Sự tin tưởng từ các Bác sỹ

Emilia Clarke
TS. BS. Nguyễn Thu Tịnh
Thiết kế giao diện nghiệp vụ phần mềm
Thiết kế giao diện và nghiệp vụ liên quan đến việc khám bệnh, làm toa thuốc và các nghiệp vụ khác đòi hỏi về kinh nghiệm liên quan.
ThS. BS. Cù Tấn Ngoạn
ThS.BS. Nguyễn Thanh Vũ
TS. BS. Hồ Tấn Thanh Bình